BASES REGULADORES DEL SORTEIG

“COMPRAR AL MERCAT TÉ PREMI” 

MERCAT DE LA CREU ALTA DE SABADELL

 

Definició

L’objectiu de la campanya és sortejar un total de 88 premis de 20€ en vals de compra, entre les persones que realitzin compres a les parades del Mercat de la Creu Alta de Sabadell, durant el període de temps comprés entre els dies 18 de Novembre fins el dia 16 de Desembre de 2022, (fins les 18h).

 Per tant, la promoció consisteix en sortejar 22 premis de 20€, cada setmana, en vals de compra. ( Als guanyadors pertinents, se’ls hi entregarà físicament 2 vals de compra de 10€ de premi cadascú).

 Aquests vals de compra seran únicament vàlids per a l’establiment indicat en el val.

 El sorteig tindrà lloc els divendres dia 25 de Novembre, 2-9 i 16 de Desembre  a les 18h al  Mercat de la Creu Alta.

 

Qui pot participar en la promoció?

Persones majors de 18 anys.

Estan excloses:

  • Els concessionaris del Mercat de la Creu Alta, les persones que visquin amb ells i els seus empleats. 
  • Persones jurídiques.

 

Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre els dies 18 de novembre i 16 de Desembre  de 2022 (abans de les 18h), ambdós inclosos.

 

Validesa dels vals de compra                         

Els vals de compra seran vàlids fins el dia 31 de gener de 2023. I seran vàlids per a compres d’igual o superior valor de 10€, i en cap cas podran ser bescanviats pel seu import monetari.

 

Com participar

Es podrà participar en aquesta promoció comprant a les parades del Mercat de la Creu Alta de Sabadell. Amb les compres, les parades del mercat, facilitaran una butlleta per a poder participar al sorteig. Aquesta butlleta haurà de ser omplerta  i dipositada a l’ urna destinada a aquest sorteig.

  

 Premis            
Els premis d’aquesta promoció són: 22 premis de 20€ en vals de compra cada setmana. Per tant, hi haurà 22 persones afortunades. A cada guanyador se li entregarà 2 vals de compra de 10€ de premi cadascú.

Els premis són lliurats a les persones guanyadores físicament, només a l’Oficina del Mercat de la Creu Alta, prèvia identificació.

Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran bescanviar el premi per diners en efectiu. El Mercat de la Creu Alta, es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients. 

 

Comunicació als guanyadors

Es farà un sorteig els divendres  dies 25 de Novembre, 2-9 i 16 de Desembre  a les 18h, on s’extrauran 22 butlletes que correspondran als guanyadors/es.

Es comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica o electrònica o per d’altres mitjans que en el seu moment es considerin oportuns. En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

 Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la recollida del premi.

 

Dipòsit de les bases

Aquestes bases estan a disposició al web www.mercatcreualta.es i a la mateixa oficina del Mercat de la Creu Alta.